Design Minds on disainibüroo, mis aitab näha ja mõista probleeme ning neile luua kestlikke ja väärtustloovaid lahendusi kombineerides disainmõtlemist, teenuse-, ringdisaini ja käitumisteaduse põhimõtteid.

Minu nimi on Jane Oblikas, olen Design Minds asutaja, disainmõtlemise treener, teenusedisainer ja rahvusvahelise disainmõtlemise konverentsi Design Thinking Tallinn ellukutsuja. 

Ma usun jätkusuutlikku disaini.

Usun, et disaini mõtteviis ja disainitööriistade kasutamine muudab meie igapäevatöö tähendusrikkamaks - sest mõistame keskkonna ja inimeste vajadusi ning tõhusamaks - sest keskendume asjadele, mis on olulised.


Et teha jätkusuutlik disain kättesaadavaks võimalikult paljudele, töötan kolmel suunal:
✓ 
teenusedisainerina toetan ja fassiliteerin toote- ning teenusearenduse protsesse
✓ viin läbi praktikume, kus saab mängulises ja turvalises keskkonnas disainitööriistu praktiseerida
✓ korraldan rahvusvahelist Design Thinking Tallinn konverentsi

Disainmõtlemine annab Sulle oskused:
✓ keskkonna ja inimeste vajaduste mõistmiseks ja nende pealt olemasolevate toodete/teenuste parendamiseks või uute ideede leidmiseks
✓ koosloomeks meeskonna, partnerite ja kasutajatega, et jõuda uue kestliku visiooni, strateegia või toote/teenuse ideeni
✓ ideest toote või teenuse prototüübi arendamiseks, mida kasutajatega testida 
✓ testitud tootest või teenusest uue väärtuspakkumise loomiseks, mis toetab visiooni ja jätkusuutlikku strateegiat
✓ avatud, kaasava ja loovust toetava innovatsioonikultuuri loomiseks
✓ meeskonnatöö parandamiseks ja kliendikesksemaks muutmiseks

Usu disainiprotsessi andis mulle 6 aastat Eesti Disainikeskuse juhina teenusedisaini ja disainmõtlemise koolituste, meistriklasside ja äri- ja avaliku sektori innovatsiooni programmide läbiviimise kogemus.  Olen loonud ja juhtinud uusi algatusi Eesti disainivaldkonnas nagu disaini- ja innovatsiooniprogramm Disaini meistriklass, mis viib kokku kogenud disaineri ja ettevõtja, et koos luua uus brändi-, teenuse- või tootekontseptsioon. Viimase viie aasta jooksul olen läbi viinud 100+ disainmõtlemise ja teenusedisaini töötubasid ja praktikume nii ettevõtetele kui ka avalikule sektorile. Disainmõtlemisel põhineva lähenemise propageerimiseks laiemale publikule kutsusin ellu 2018. aastal rahvusvahelise konverentsi Design Thinking Tallinn, mis on esimese selletaoline Eestis.

Usun ka, et kõige sisukamad ja inspireerivamad töötoad, koolitused ja innovatsiooniprogrammid sünnivad koosloomes. Seetõttu kaasan oma tegemistesse kogenud disainereid, disainijuhte ja oma ala tippspetsialiste. Koostööpartnerite hulka kuuluvad erinevate projektide kaudu Miltton New Nordics, Tank, Haap Consulting, Praxis, Brand Manual, BDA, Nortal, Proekspert, Eesti Disainikeskus, Sotsiaalse Innovatsiooni Labor jt. 


Disaini {meistriklass}
Vaata lähemalt

Design Thinking Tallinn 2022
Ringdisaini {meistriklass}
Vaata lähemalt!

D
Design Thinking Tallinn 2022