Disainmõtlemine on mõtteviis ja innovastiooniprotsess, mille sisuks on uurimine, kiire eksperimenteerimine ja sellest õppimine. Disainmõtlemise eesmärgiks on innovaatilised lahendused osamasolevatele probleemidele või uute toodete, teenuste ja süsteemide loomine. Disainmõtlemise praktikumid on interaktiivsed ja mängulised koosloomel põhinevad töötoad, kus tutvud nii disainmõtlemise põhimõtetega, kui omandad disainmõtlemise tööriistade kasutamise kogemuse.

"Räägi mulle ja ma unustan,
näita mulle ja mulle võib meelde jääda,
kaasa mind ja ma saan aru“. Hiina vanasõna

 Eesmärgiks on pakkuda osalejale õppimiseks ja eksperimenteerimiseks turvalist ja loovat keskkonda, kus saab disainmõtlemise treenerite juhendamisel learning-by-doing meetodil leida uusi ärivõimalusi. Usun, et kõige paremini õpitakse, kui teooria ja praktika on tasakaalus. Ja see tähendab, et praktikat on 3 x rohkem kui teooriat. 


Disainmõtlemise praktikumide tulemusel:

+ leiad lahenduse reaalsele probleemile (paranenud protsess või kliendikogemus, uus toode või teenus, uus väärtuspakkumine ja strateegia)
+ paraneb meeskonna koostöö ja probleemide lahendamise oskus
+ saad uued teadmised disainmõtlemisel põhinevast innovatsiooniprotsessist
+ saad disainmõtlemise "tööriistade" rakendamise kogemuse ja oskused 
+ saad teada, kuidas muuta organisatsioonikultuuri innovaatilisemaks 


Iga ettevõte ja meeskond on eriline ja vajab personaalset lähenemist, seega pakume lähtuvalt konkreetsest vajadusest erineva kestvusega töötubasid ja disainmõtlemise sprinte. Disainmõtlemisega saab tutvust teha ja meeskonna koostööd parandada poolepäevases töötoas, uute ärivõimaluste leidmiseks kulub reeglina vähemalt kaks tööpäeva. 
Praktikumid sisustame vastavalt organisatsiooni vajadustele ja lahendatavale väljakutsele aga siin allpool üks näidis, milliseid teemasid me katame. 
Küsi julgelt lisa! Kirjuta jane@designminds.ee 


1 päev
Sissejuhatus

Teooria: disainmõtlemine

Praktika: disainiharjutus

Praktika: disaini lähteülesanne

Praktika: osapoolte kaardistus

Teooria: disainiuuringud

Praktika: persoona koostamine

Praktika: uuringud päris klientidega

Praktika: kliendi vajaduste kaardistamine

2 päev

Meeldetuletus, disainiülesande täpsustamine

Praktika: lahenduse loomine

Praktika: lahenduste valik

Praktika: kiire prototüüpimine

Praktika: kliendi tagasiside

Teooria: väärtuspakkumise koostamine

Praktika : teenuseplaani loomine

Praktika: visiooni loomine

Teooria: Kliendikeskne organisatsioon ja disainmõtlemise rakendamine